4/19/2007

54 L Paludarium

Flora;
Land part - Anubias nana, Anubias afzelii, Anubias 'Petit', Java Moss.
Water part - Anubias nana, Microsorum 'Windelow', Cryptocorine willisii.
Fauna;
3 Pseudosesarma moeshi, 1 Macrobrachium spp. , various snails.